Hľadáte strednú školu, jazykový kurz alebo učebnicu? V kategórii Vzdelávanie a školstvo je k dispozícii 1 555 záznamov.

Vybrané produkty

Mystery e-mailing

Mystery e-mailing

Mystery e-mailing (MEM) je služba, ktorou sa meria reakcia pracovníkov na e-mailový dotaz klienta/zákazníka. MEM realizujú vyškolení pracovníci.

 • Lokalita: Banská Bystrica
PREDAJ a ZÍSKAJ - INTELIGENTNÉ OBCHODNÉ ZRUČNOSTI

PREDAJ a ZÍSKAJ - INTELIGENTNÉ OBCHODNÉ ZRUČNOSTI

Kurz Predaj a získaj, je zameraný na rozvoj obchodných zručností. Pripraví účastníkov na zvládanie situácií v osobnom predaji, od vyhľadania a oslovenia potenciálneho zákazníka, otvorenie obchodného rokovania, vyjednávanie a uzatvorenie obchodného rokovania, tak by predajca bol vysoko efektívny v pr...

 • Cena: cena už od 50,-€/osoba/deň
 • Lokalita: Banská Bystrica
EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA

EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA

Kurz Efektívna komunikácia sa zameriava na pochopenie komunikačných princípov a ich využití v dennodennej praxi pri rôznych príležitostiach. Kurz naučí účastníkov rozvíjať svoje komunikačné zručnosti v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie, poskytne informácie o základoch etikety. Účastníci ku...

 • Cena: cena už od 50,-€/osoba/deň
 • Lokalita: Banská Bystrica
Školenie vodičov referentských vozidiel a vodičov z povolania

Školenie vodičov referentských vozidiel a vodičov z povolania

Číslo oprávnenia: VVZ - 0372/07 - 01.1. Školenie vodičov referentských vozidiel a vodičov z povolania. Účastníci školenia získajú vedomosti o zmenách a novinkách v legislatíve v oblasti dopravy, pracovného času vodičov a osádok vozidiel. Termín školenia: podľa požiadaviek zákazníka Miesto konania:...

 • Cena: dohodou podľa počtu prihlásených osôb
 • Lokalita: Detva
Kurzy

Kurzy

Prípravné kurzy na úradné skúšky a periodické skúšky (po dvoch rokoch) pre úradných zváračov podľa STN EN 287 – 1.

 • Lokalita: Banská Bystrica
EFEKTÍVNA PREZENTÁCIA

EFEKTÍVNA PREZENTÁCIA

EFEKTÍVNA PREZENTÁCIA - UMENIE VYSTUPOVAŤ PRED PUBLIKOM Kurz prezentačné zručnosti naučí účastníkov zásadám účinnej prezentácie v rôznych formách, či už s využitím rôznych prezentačných pomôcok, alebo aj bez nich. Kurz odhalí tajomstvá učinných prezentácií a naučí ako sa na ne správne pripraviť. P...

 • Cena: cena už od 50,-€/osoba/deň
 • Lokalita: Banská Bystrica
 360 stupňové hodnotenie

360 stupňové hodnotenie

360 stupňové hodnotenie je metóda na rozvoj manažérskych zručností vrcholového a stredného manažmentu, kde na základe spätnej väzby od rôznych kategórií spolupracovníkov nastáva posun v sebapoznaní a z neho vyplývajúcom prvom kroku v rozvoji manažérov.

 • Cena: Průzkumy
 • Lokalita: Banská Bystrica
Vzdelávací program riešenie konfliktných situácií

Vzdelávací program riešenie konfliktných situácií

Okrem vzdelávacích produktov spoločnosť ponúka aj ďalšie služby: poradenstvo pre nezamestnaných a vypracovanie projektov pre eurofondy.

 • Cena: 276,00 €
 • Lokalita: Banská Bystrica
Zmluvné zabezpečenie BOZP a OPP vo firmách

Zmluvné zabezpečenie BOZP a OPP vo firmách

Naša firma zmluvne zabezpečuje BOZP a OPP vo firmách s vypracovaním kompletnej dokumentácie z BOZP a OPP vo firme. BOZP: spravovanie politiky bezpečnosti práce, analýza rizík na jednotlivých pracoviskách prípadne aj na stroje, školenie radových, vedúcich zamestnancov a zástupcov zamestnancov z BOZP...

 • Lokalita: Detva
PORADENSTVO - MANAŽMENT&MARKETING

PORADENSTVO - MANAŽMENT&MARKETING

Manažérske poradenstvo Dlhoročné skúsenosti z riadiacej práce, z poradenskej činnosti, ako aj z kvalitného manažérskeho vzdelania som schopný pretransformovať do poradenstva pre vás v rôznych oblastiach riadiacej práce: Organizačná štruktúra, Optimalizácia ľudských zdrojov, Projektovanie práce...

 • Lokalita: Banská Bystrica
Vzdelávací program časový manažment

Vzdelávací program časový manažment

Okrem vzdelávacích produktov spoločnosť ponúka aj ďalšie služby: poradenstvo pre nezamestnaných a vypracovanie projektov pre eurofondy.

 • Cena: 276,00 €
 • Lokalita: Banská Bystrica
Prípravné kurzy na skúšky City and Guilds

Prípravné kurzy na skúšky City and Guilds

Počet hodín: 30 vyučovacích hodín za 3 týždne/ 5 x 2 v. h. denne Termín: júl a august 2011.

 • Cena: 80 EUR
 • Lokalita: Banská Bystrica
Zámočnícké práce

Zámočnícké práce

Naša firma sa okrem školenia zváračov,orientuje na zámočnícke a zváračské práce. Zameriavame sa na výrobu ľahkých a stredne veľkých oceľových konštrukcií,ako sú: ploty, brány, mreže, schody, zábradlia, prístrešky.

 • Lokalita: Banská Bystrica
KURZY manažment & marketing s ktorými rastiete

KURZY manažment & marketing s ktorými rastiete

Chcete zvýšiť výkonnosť??? Zlepšiť sebavedomie??? Zlepšiť komunikáciu??? OBJEDNAJTE SI MOJE KURZY, dajte si PORADIŤ :-) ----- Prezentačné zručnosti - Ako "nezabiť" vašu prezentáciu PowerPointom ----- Manažment času - Zvyšujte osobnú efektívnosť ----- Riadenie tímu - Budujte a rozvíjajte tí...

 • Cena: už od 50€ na osobu/deň, podľa objednávky
 • Lokalita: Banská Bystrica
Mystery shopping

Mystery shopping

Títo vystupujú ako klienti a merajú jednotlivé aspekty e-mailovej komunikácie a dodržiavania štandardov zo strany pracovníka. Z každého MEM je spracovaný hodnotiaci hárok a zo všetkých MEM je spracovaná celková záverečná správa.

 • Lokalita: Banská Bystrica
TVORIVÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV

TVORIVÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV

TVORIVÉ METÓDY RIEŠENIA PROBLÉMOV Vrcholoví manažéri, vedúci pracovníci, ale aj mnohí samostatní pracovníci sú platení zato, aby riešili problémy, nie zato aby ich odkladali, odsúvali a vyhýbali sa im. Každodenná prax nám prináša menšie i väčšie problémy. Tí úspešní ich riešia s úsmevom a s využ...

 • Cena: cena už od 50,-€/osoba/deň
 • Lokalita: Banská Bystrica
Outplacement

Outplacement

Outplacement je program, ktorý je určený zamestnancom vo výpovednej lehote, prípadne tým, ktorí sú evidovaní na úrade práce. Je výbornou pomôckou na jednoduchší prechod pracovníka na trh práce v situácii straty zamestnania.

 • Lokalita: Banská Bystrica
Vzdelávanie

Vzdelávanie

Vzdelávanie formou tréningov, realizácia workshopov, expertízna a poradenská činnosť (výbery zamestnancov, mystery calling, mystery shopping, mystery e-mailing, prieskumy spokojnosti zamestnancov, development centrum, assessement centrum, 360 stupňové hodnotenie manažérov, focus group).

 • Lokalita: Banská Bystrica
BUDOVANIE A ROZVOJ TÍMU

BUDOVANIE A ROZVOJ TÍMU

Kurz Budovanie tímu naučí účastníkov čo znamená efektívne fungujúci tím a na akých pilieroch takýto tím stojí. Účastníci kurzu sa oboznámia s existenciou rôznych tímových rolí a otestujú sa, aby zistili svoju rolu v tíme. Naučia sa akými etapami prebieha tvorba tímu, ako motivovať členov tímu k vyso...

 • Cena: cena už od 50,-€/osoba/deň
 • Lokalita: Banská Bystrica
BUSINESS PROTOKOL

BUSINESS PROTOKOL

BUSINESS PROTOKOL - DIPLOMATICKÝ PROTOKOL Ako sa spoločensky správať v pracovných situáciách a získavať rešpekt Mnoho organizácií lamentuje nad tým, že sa ich pracovníci nevedia "slušne správať" a vysielajú tak zlé signály svojmu okoliu, či už doma alebo v zahraničí. Mnoho vedúcich pra...

 • Cena: cena už od 50,-€/osoba/deň
 • Lokalita: Banská Bystrica
KURZY - ĎALŠIE

KURZY - ĎALŠIE

Rád pre vás zrealizujem ďalšie kurzy:Riadenie výkonnosti,Systém vzdelávania v organizácii,Ako začať podnikať,Riadenie ľudí a procesov,alebo pripravím špeciálne kurzy podľa vašich požiadaviek.

 • Cena: cena už od 50,-€/osoba/deň
 • Lokalita: Banská Bystrica
TIME MANAGEMENT - ROZVOJ OSOBNEJ EFEKTÍVNOSTI

TIME MANAGEMENT - ROZVOJ OSOBNEJ EFEKTÍVNOSTI

Kurz Time managementu sa zameriava predovšetkým na rozvoj osobnej efektivity a pracovnej výkonnosti, je určený pre všetkých tých, ktorí nechcú byť otrokmi svojho času, chcú odstrániť stres, chaos, nedochvíľnosť, neskoré plnenie termínov, odkladanie, nerozhodnosť a ďalšie negatívne dôsledky, ktoré pr...

 • Cena: cena už od 50€/osoba/deň
 • Lokalita: Banská Bystrica
MARKETING V PRAXI

MARKETING V PRAXI

Kurz Marketing sa zameriava na praktické otázky, ktoré si podnikatelia, manažéri, organizácie kladú pri predaji svojich produktov/služieb na trhu. Na konkrétnych príkladoch sa snaží odhaliť, v čom sa odlišujú úspešní a neúspešní podnikatelia, manažéri, marketingoví pracovníci pri zostavovaní marketi...

 • Cena: cena už od 50,-€/osoba/deň
 • Lokalita: Banská Bystrica
 Vzdelávanie

Vzdelávanie

Vzdelanie je najlepšou investíciou do Vášho života. Ponúkame Vám možnosť zvýšenia si Vašej kvalifikácia a odbornosti v naších vzdelávacích programoch. Tie sú rozdelené do následovných kategórií.

 • Lokalita: Banská Bystrica
Mystery calling

Mystery calling

Mystery calling (MC) je služba, ktorou sa meria správanie pracovníkov počas telefonického rozhovoru s klientom/zákazníkom, ktoré realizujú vyškolení pracovníci.

 • Lokalita: Banská Bystrica
Odborné prehliadky, skúšky a úradná skúška elektrických zariadení

Odborné prehliadky, skúšky a úradná skúška elektrických zariadení

V zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. vykonávame odborné prehliadky, skúšky a úradné skúšky. Úradné skúšky vykonávame v spolupráci s oprávnenou právnickou osobou. Termín: podľa požiadaviek zákazníka. Miesto konania: v mieste objednávajúcej organizácie.

 • Cena: dohodou podľa počtu elektrických zariadení
 • Lokalita: Detva
 Assessment a Development centum

Assessment a Development centum

Assessment centrum (AC) a Development centrum (DC) - hodnotenie, analýza, návrh rozvoja - je poradenskou a expertíznou službou, zameranou na objektívne a kvalifikované zhodnotenie osobnostného, odborného a kariérového potenciálu pracovníkov.

 • Lokalita: Banská Bystrica
Organizačné poradenstvo, organizačné vzdelávanie, koučing a profesionálne prekladateľské služby

Organizačné poradenstvo, organizačné vzdelávanie, koučing a profesionálne prekladateľské služby

Better Future Vám ponúka kvalitné organizačné poradenstvo, organizačné vzdelávanie, koučing a profesionálne prekladateľské služby. Naše kvalitné organizačné vzdelávanie a poradenstvo dokáže premeniť Vaše slabé stránky na silné, urobiť z Vás flexibilných aktérov čo Vám otvorí úplne nový priestor pôso...

 • Lokalita: Sliač
 Expertízna činnosť

Expertízna činnosť

Výsledkom prieskumu psychosociálnej klímy spoločnosti, je zistenie a odkrývanie aktuálneho stavu a vývoja spokojnosti pracovníkov so svojou prácou a s firmou, v ktorej pracujú. V prieskume sa zároveň identifikujú tréningové potreby pracovníkov.

 • Lokalita: Banská Bystrica
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Číslo oprávnenia: 121. Účastníci kurzu získajú vedomosti na vykonávanie funkcie požiarneho technika. Na záver obdržia potvrdenie o absolvovaní základného kurzu, ktoré je potrebné predložiť pri skúške na príslušnom KR HaZZ. Podmienkou účasti na kurze je ukončenie ÚS alebo ÚSO vzdelania. Dĺžka kurzu: ...

 • Cena: 396 EUR s DPH
 • Lokalita: Detva

Táto stránka v rámci poskytovania služieb využíva cookies. Nastavenie používania a dostupnosti cookies si môžete upraviť v nastaveniach prehliadača.